Odlomak

Prvi Evropljani koji su stigli do američkog kopna su bili Vikinzi, koji su otkrili severoistočne delove kontinenta početkom desetog veka. Njihovo otkriće je zaboravljeno, a Evropljani su sledeće putovanje preko Atlanskog okeana preduzeli u petnestom veku kada je Kristofer Kolumbo đenovljanski moreplovac i istraživač u službi Španije, stigao do karipskih ostrva. Njegova osvajanja su nastavili mnogi drugi doseljenici u službi Španije i drugih evropski država. Dok je Španija svoja osvajanja usmerila prema Srednjoj i Južnoj Americi, a Portugal prema prostoru Južne Amerike koji danas čini Brazil, za prostore Severne Amerike su se borile Engleska i Francuska mada su i druge evropske države sa manje ili više uspeha svoje kolonije na prostoru Severne Amerike. Na gotovo svim prostorima nastupio je progon lokalnog autohtonog stanovništva tzv. američkih indijanaca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Geografija -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Geografija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka   Sportska gimnazija

Više u Geografija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari