Odlomak

UVOD

Zagađenost gradske vode potiče iz najraznovrsnijih, a inače mnogobrojnih opšte poznatih i specifičnih izvora zagađenja koja postoje u urbanom okruženju. Uobičajeno je da se zagađenja urbane (kao i industrijske) vode nazivaju opštim imenom otpadne vode, a stepen zagađenosti takvih voda definiše se na različite načine, zavisno od toga koja materija zagađivača preovlađuje u tečnosti. Poslednjih godina metodi za utvrđivanje stepena zagađenosti stalno se usavršavaju i unapređuju, ali ipak ni u ovom trenutku oni nisu univerzalni i opšte prihvaćeni svuda i u svakoj prilici. Tako se i danas u različitim gradovima i državama koriste mnogobrojni, vrlo različiti pokazatelji stepena zagađenosti, među kojima su ipak najčešći oni vrlo specifični, tj. oni koji pokazuju sadržaj pojedinačno posmatranih štetnih materija, zbog čega je kvalitet vode koja se ispituje uglavnom iskazan kroz obimne tabele.
Otpadne vode su problem koji prati čovjeka kroz cijelu historiju njegovog postojanja, od pojave prvih civilizacija i gradova i one su smatrane nužnim zlom koje prati razvoj svake civilizacije i grada. Međutim one razvijenije civilizacije poput Kine i Rima su taj problem regulisale kroz sistem kanalizacionih tunela i na taj način bar učinile pokušaj u suzbijanju tog “nužnog zla”. U radu će biti prikazani načini i metode za prečišćavanje otpadnih voda koji su sastavni dio svakog industrijskog kompleksa. Oni su naime glavni uzroci pojave otpadnih voda i različitih vrsta zagađenja savremene civilizacije i zbog toga čovjek i nastoji da razvije sisteme za njihovo prečišćavanje.

Otpadne vode delimo u dve grupe u koje spadaju:

1. Otpadne vode sa jasnim izvorištem, koje se dijele na:

a) industrijske otpadne vode i
b) komunalne otpadne vode

2. Otpadne vode bez jasnog izvorišta u koje spadaju vode s poljoprivrednih zemljišta, krčevina, puteva i sl.

Otpadne vode zagađuju rijeke, mora i podzemlje – podzemne vode. Razvoj mikroorganizama u rijekama javlja se zbog otpadnih voda. Mikroorganizmi troše kiseonik što dovodi do uginuća riba i razvoja patogenih mikroba.Opšti tehnološki razvoj u svijetu uslovio je i značajan napredak u pristupima riješavanja problema vezanih za komunalnu hidrotehničku infrastrukturu. U ovoj oblasti značajno mjesto pripada sistemima za evakuaciju i prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda sa urbanih slivova. Ovi sistemi obuhvataju prije svega podzemne kanalizacione kolektore raznih tipova, oblika i dimenzija i postrojenja za prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda. Kolektorska mreža obezbeđuje transport i evakuaciju voda u skladu sa odgovarajućim tehničkim uslovima i standardima. Na postrojenjima za prečišćavanje vrši se tretman voda prije ispuštanja u recipiente primjenom savremenih tehnoloških postupaka. Pri tome je neophodno da se zadovolje prije svega propisi vezani za zaštitu životne sredine. Opšti trend u svijetu je takav da zaštita životne sredine postaje jedan od prioriteta u daljem razvoju sistema, što dovodi do pooštravanja standarda kojima se reguliše ova problematika.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari