Odlomak

Komunikacija potiče od latinske riječi ( komunicare – razgovarati ). Komunikacija u najširem smislu riječi predstavlja sporazumijevanje među ljudima.
Komunikacija proizilazi iz društvene interakcije i služi kao njen glavni posrednik. Komunikacija među ljudima je preduslov svake organizacije. Dokazano je da su sve prepreke koje nastaju u organizaciji direktno povezane sa niskim nivoom i kvalitetom komunikacje. Jedan od ciljeva komunikacije je opstanak organizacije, prenos i razmena ideja i informacija radi formiranja mišljenja i stavova o ciljevima i načinima njihovog rezonovanja. Sve ovo ukazuje da je komunikacija među ljudima civilizacijsko – kulturna posledica i potreba nastala iz opšte društvene situacije.
Bilo koje društvo, zajednica, organizacija, preduzeće, mora imati i poštovati određena pravila i odnose da bi funkcionisala. Kvalitet odnosa u jednoj organizaciji i njena efikasnost zavise od mnogo faktora, ali osnov svega čini komunikacija članova organizacije.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Osnove menadžmenta i preduzetništva Mr.sc. Mirjana Delić - Jović
  • Školska godina: Mr.sc. Mirjana Delić - Jović
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese