Odlomak

Kontrola je menadžerska aktivnost koja zahteva nadgledanje, ocenu, merenje i poboljšanje različitih aktivnosti u organizaciji s ciljem da se identifikuju učinci i preduzmu korekcije, ukoliko je potrebno, u odnosu na planske ciljeve i zadatke, odnosno utvrđene normative ili standarde poslovanja i razvoja organizacije.
Kontrola predstavlja utvrđivanje i merenje odstupanja, analiziranje uzroka tih odstupanja, kao i preduzimanje korektivnih akcija. U tom smislu, potrebno je istaći usku povezanost planiranja, kao primus inter pares (prve među jednakima) fazama (funkcijama) menadžmenta, i kontrole. Često se ove dve faze menadžmenta označavaju kao “sijamski blizanci”, ili “dve strane iste medalje”. Planiranje i kontrolu možemo uporediti i s oštricama makaza.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Operativni i strategijski menadžment preduzeca -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Priština,  Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari