Odlomak

Korporativno upravljanje se u jednoj od prezentacija prof.dr.sci. Darka Tipurića definiše na način kako to definiše veliki američki mirovinski fond TIAA-CREF (suvlasnik u velikom broju američkih korporacija), kao „skup mehanizama koji osiguravaju odgovarajuću ravnotežu između prava dioničara… i potreba odbora i menadžmenta za usmjeravanje i upravljanje poslovima korporacije.“

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Korporativno upravljanje prof. H. Muratović
  • Školska godina: prof. H. Muratović
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Ekonomski fakultet   Banja Luka

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari