Odlomak

Banke danas predstavljaju glavne institucije na svakom finansijskom tržištu, one su srž svakog prometa novca, preko njih počinje, odvija se i završava svaki ciklus reprodukcije. Baš kao i preduzeća u privredi i banke moraju stalno da ulažu u inovacije i kreativnost jer je i bankarsko tržište podjednako surovo, one banke koje su u koraku sa inovacijama one opstaju, dok one koje posluju po tradicionalnim metodama ili se gase ili posluju samo da bi preživele. Dakle kreativnost i inovacije moraju da budu jedan od bitnijih ciljeva svake banke. Koren inovacija u svakom preduzeću pa i u bankama počiva u prirodi kreativnog procesa i kreativnosti koja se nalazi u svakom pojedinci. Zato svi rukovodioci treba da rade na razvoju organizacione kulture, na način koji će stvoriti takvu klimu u kojoj stvaranje inovacija postaje zadatak svakog radnika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese