Odlomak

25.  KRIVICNI SUD
Krivicni sud je samostalni i nezavisni državni organ koji stiti pravo i slobode gradjana i ostalih subjekata u zemlji. Imamo sudove opste nadleznosti i sudove posebne nadleznosti.
Sudovi opste nadleznosti su :
osnovi sud,  visi sud, apelacioni sud, vrhovni kasacioni
Posebni sudovi su :  privredni sud,  upravni sud,  prekrsajni sud,
Sud opste nadlaznosti koji postupa po krivicnoj stvari je zapravo krivicni sud.

 

 

Izbor sudija
Sudija bira Skupstina Srbije na predlog visokog saveta sudstva koji uglavnom čine sudije.  Uslovi za izbor sudije su: drzavljani srbije,  diplomirani pravnik sa polozenim pravosudnim ispitom, da poseduje stručnost i dostostojnost  za obavljanje te funkcije, radno iskustvo posle polozenog pravosudnog ispita na pravnim poslovima, sudska funkcija je trajna, osim prvog izbora sudija se bira na 3 godine.
Načela

1. nacelo nezavisnost u radu suda i sudije
2. nacelo zbornost u radu sudskog veća
3. nacelo učešću gradjana u sudjenju
4. nacelo dvostepenost (pravo na zalbu )

Stvarna nadleznost je definisana zakonom , osnovni sud gde je zaprecena kazna do 10 god.
Visi sud gde je zaprecena kazna preko 10 god i za sva kr dela koja se vode prema maloletnica, protiv drzave je provostepeni sud i visi sud je nadlezan za odlucivanje po zalbi za presude za krivicna dela gde je zaprecena kazna do 5 god kod  skracenog postupka.
Apelacioni stvarno nadlezan za donosenje drugo stepenih  sudskih odluka po zalbama.
Vrhovni hasacioni sud on zauzima pravne stavove i vodi sudsku praksu koji su obavezni za sve sudove u zemlji i u trecem stepenu po nekim presudama  odlucuje o vandrednim pravnim lekovima .
Mesnu nadleznost se odredjuje po mestu izvrsenja krivicnog dela, ako ne moze da se utvrdi mesto izvrsenja krivicnog dela onda mesto gde se predao ili gde je uhapsen .

 

 

26. JAVNO TUZILASTVO
Je samostalni drzavni organ koji goni ucinioce krivicnog dela i dr. kaznjivih dela i stiti zakonitost i ustavnost u zemlji. Zakonska obaveza tuzilastva je sledeca:

1 rukovodi krivicnim postupkom
2 podize i zastupa optuznicu
3 Izjavljuje pravne lekove
4 vodi istragu

 

Načela

1 nacelo inokosnog rada tuzilastva da su svi zamenici tuzioca  duzni da postupaju po njegovim nalazima i upustvima
2 nacelo hijerarhiske podredjenosti nizeg tuzilastva prema viseg  tuzilastva, visa tuzilastva daju obavezna upustva nizem tuzilastvu
3 nacelo supstitucije  kada vise tuzilastvo uzme predmet od nizeg tuzilastva sa svoje teritorije i ustupi ga na postupanje drugom tuzlastvu istog ranga sa svoje teritorije
4 nacelo devolucije kada vise tuzilastvo uzme predmet od nizeg tuzilastva i postupa po njemu

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 5 stranica
  • Školska godina:
  • Skripte, Pravo
  • ,  Beograd,    Pravni fakultet

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese