Odlomak

Kvalitet je imao ključnu ulogu na ukupan privredni razvoj u svetu u krajem XX i početkom XXI veka. Kvalitet nije samo važan alat upravljačkih struktura, već je i filozofija koja značajno utiče na globalnu ekonomiju. Sistem kvaliteta je u Zapadnoj Evropi preuzet iz Japana i postao je dominantni odlik poslovnog ambijenta.
Kvalitet predstavlja vrlo kompleksan koncept u teoriji i praksi menadžmenta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari