Odlomak

POJAM LIDERSTVA

Komplementiran tim ne podrazumeva da su svi ravnopravni. Neko mora da vodi.
Liderstvo je, u kontekstu organizacionih sistema, prvi pokušaao da objasni i definiše Džejms Mekgregor Burns 1978. godine, od kada počinje period intezivnog interesovanja za lliderstvo u organizacijama. Od tada do danas, sve veći broj istraživača i autora u oblasti menadžmenta kosi su pisali na ovu temu.
Neke od definicija liderstva koje se mogu naći u literaturi o liderima i liderstvu su:

  • Liderstvo je “ponašanje pojedinca….koje usmerava aktivnosti grupe prema zajedničkom cilju” – Hemphill & Coons, 1957.
  • Lidestvo se ispoljava kada pojedinci..mobilišu…institucionalne, političke, psihološke i druge resurse kako bi probudili, angažovali i zadovoljili motive sledbenika” – Burns, 1978.
  • Liderstvo je “dodatno angažovanje preko i iznad mehaničkog pridržavanja uobičajenih naredbi u organizaciji” – Katz & Kahn, 1978.
  • Liderstvo je “proces uticanja na aktivnosti organizacione grupe ka postizanju ciljeva” – Rauch & Behling, 1984.
  • “Liderstvo je proces davanja svrhe zajedničkom radu i izazivanja dobrovoljnog napora koje se ulaže za ispunjavanje ciljeva” – Jacobs & Jaques, 1990.
  • Liderstvo je “sposobnost promene kulture….započinjanje procesa razvojnih promena koje su daleko adaptivnije” – Schein, 1992.

Pojmovi kao što su vođenje i lider su neraskidivo vezani za pojmove kao što su menadžer i menadžment, ali su menadžeri samo ponekad i lideri. Lideri su zagledani u budućnost i orijentisani da rade prave stvari, tj. utiču na efektivnost. Praksa je pokazala da samo mali broj menadžera u organizaciji poseduje kvalitet lidera.

 

 

KARAKTERISTIKE LIDERA
K.H. Blančard je rekao: “Uhvatite ih kada rade dobro. Nemojte ih hvatati kada rade pogrešno. Potkrepljujte pozitivno.”¹
Ako neko ne daje sve od sebe, lider će to osetiti, shvatiće šta blokira njegove sposobnosti i pomoći mu da to popravi. Ako se ispostavi da je to nemoguće, lider će mu pronaći drugo radno mesto koje više odgovara njegovim sposobnostima. Ta osoba će uz pomoć lidera negde zasijati.
Ono što čini dobrog lidera je zrelost, a zrelost dolazi sa iskustvom – kroz školu života.
“Vođa je najbolji kada ljudi jedva znaju da on postoji. Ne toliko dobar kada ga ljudi slušaju i podržavaju. Najgori kada ga preziru. Nemojte poštvovati ljude, oni neće poštovati vas. Ali za dobrog vođu koji malo priča, kada je njegov posao gotov, njegov cilj ispunjen, svi će reći: “Mi smo to uradili”.” Lao Ce ²
Pa su najvažnije od karakteristika lidera da:

  • Se oni ne rađaju, oni se stvaraju;
  • po pravilu su harizmatične osobe;
  • oni moraju biti neumoljivi, a istovremeno puni poverenja i tolerancije u odnosu na podređene;
  • oni kontrolišu i manipulišu saradnicima.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese