Odlomak

Kada preduzeće prestaje putem likvidacije danom donošenja odluke o likvidaciji imenuje se likvidator koji upravlja preduzećem u likvidaciji. U društvu lica dužnost likvidatora obavlja jedan ili svi vlasnici (ortaci) ali likvidatora može da imenuje i sud (član 150 Zakona o preduzećima). Stvari koje je član ortačkog društva dao društvu na korištene vraćaju se tom članu društva (član 154 Zakona o preduzećima) što znači da te stvari nisu predmet likvidacije. Likvidator ortačkog društva u procesu likvidacije dužan je da postupa u skladu sa uputsvima članova (vlasnika) društva (član 157 Zakona o preduzećima). Prijava likvidacije preduzeća i deponovanje potpisa likvidatora vrši se kod registrovanog suda što sud upisuje u registar (član 159 stav 1, 2 i 3 Zakona o preduzećima).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Bilansi prof. Duško Snjegota
  • Školska godina: prof. Duško Snjegota
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari