Odlomak

 

UVOD

Lipicaneri (nem. Lipizzaner, slv. Lipicanci) su svetski poznata rasa slovenačkih konja, koji su odgojeni u kraju Lipica, Slovenija.
Rasa je nastala 1580. godine u istom gradu u tadašnjoj Habzburškoj monarhiji. Oko lipicanera se vodi rasprava sa Austrijom o njihovoj pripadnosti.
Rasa Lipicaner potiče iz XVI veka. U to vreme je Hazburška monarhija vladala velikim delom Evrope. Hazburški car, Maksimilijan II, želeo je da ima sanžne I elegantne konje koji će nostit vojnike u boj, ali ujedno I bti dovoljno lepi I ataraktivni davuku carska kočiju. Tako je njegov brat, nadvojvoda Čarls II, osnovao ergelu Lipice, na teritoriji današnje Slovenije. Koristeći Španske, Italijanske, Nemačke I Arpaske konje, stvorio je novu vrstu. Osnovane su linije koje su se održale I do danas, I koje su dobile imena po pastuvima – začetnicima rase.
1. VRSTE I OPIS KONJA

1.1. B O J A
Za boju se može reći da je karakteristika jedinke, ali ne i rase, kao što je to slučaj kod drugih životinjskih vrsta.
 BELAC – konj bele boje. [Lipicaner je nama najpoznatija rasa za koju je uvreženo mišljenje da su to isklučivo beli konji, ali se sreću i vrani lipicaneri.] Svi konji koji su bele boje se rađaju kao crna ždrebad, sa većim ili manjim belim površinama po glavi ili nogama, a beli postaju tek između 5. i 7. godine. Ovo naravno ne važi za one koji se rađaju potpuno beli sa crvenim očima – u tom slučaju se radi o pigmentnom poremećaju [albinizam].
 VRANAC – konj crne boje. Ako na glavi ima belu liniju, koja može biti šira ili uža, onda je to lisast vranac, ako odmah iznad kopita ima bele noge onda je putast, ako je pak bela boja višlja kažemo da je čarapast. [Opisi o lisi, putici i čarapama su isti za sve boje].
 DORAT [MRKOV] – konj mrke, braon boje. Često se varijante ove boje opisuju kao “otvoreni” – svetliji ili “zatvoreni” – tamniji dorat.
 ZELENKO – konj “zelene boje”, naravno ne prave zelene boje već neke koja čini prelaz od vranca ka belcu [ova boja se sreće kod konja koji se rađaju kao crni, ali vremenom pobele]
 ALAN – konj oker boje.
1.2. G L A V A
Generalno gledano izgled glave u mnogome govori o samom konju, njegovoj građi, funkciji i plemenitosti. Mala, suva glava je odraz plemenitosti, i suprotno, duga teška glava je odlika primitivnih rasa. Nozdrve su ulazna vrata za vazduh te su kod trkačkih konja poželjnije što šire nozdrve kako bi se razmena gasova obavljala što lakše.
Oči predstavljaju ogledalo duše, kako za ljude tako i za životinje. One odaju temperament i zdravstveno stanje same životinje. Moraju biti srednje veličine jer previše sitne govore o gruboj konstituciji dok su krupne odraz slabe konstitucije i sklonosti ka bolestima. Uši imaju pre svega estetsku vrednost jer ni previše sitne ni previše krupne ne stvaraju bilo kakve smetnje za normalno funckionisanje konja, niti su pokazatelj smetnji. Međutim, prema pokretima ušiju može se imati uvid u psihofizičko stanje konja – bolest, strah, uznemirenost itd. Dužina glave treba da bude jednaka dužini vrata, kao i dužini sapi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari