Odlomak

Lizing poslovi u Srbiji
Posao finansijskog lizinga u Republici Srbiji regulisan je Zakonom o finansijskom lizingu koji je
usvojen 27. maja 2003. godine. Ovaj zakon je ocenjen, od strane eksperata i stranih investitora kao
moderan evropski zakon i kao jedan od najpodsticajnijih za razvoj lizing industrije u jugoistočnoj Evropi.
Intenzivan razvoj lizinga u Srbiji je započeo upravo donošenjem ovog zakona.1
Prema odredbama Zakona o finansijskom lizingu, predmet finansijskog lizinga može biti
pokretna nepotrošna stvar (oprema, postrojenja, vozila i sl.) Da bi se jedno lice u smislu Zakona o
finansijskom lizingu smatralo davaocem lizinga, potrebno je kumulativno ispunjenje dva uslova. Prvi
uslov je da je reč o privrednom društvu koje obavlja poslove finansijskog lizinga u skladu sa propisima
države u kojoj je osnovano, a drugi uslov je vezan za minimalni uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala,
koji mora iznositi 100.000 EUR. Izmenama Zakona o finansijskjom lizingu od 15.07.2005. godine,
Narodnoj banci Srbije data su značajna ovlašćenja vezana za osnivanje i poslovanje lizing kompanija.
Jedna od najznačajnijih izmena ogleda se u određenju prema kome dobijanje odobrenja Narodne banke
Srbije predstavlja uslov za obavljanje lizing poslova u Srbiji. Kada je reč o primaocu lizinga, primalac
može biti pravno ili fizičko lice. 2
Za godinu dana od usvajanja Zakona o finansijskom lizingu, u Srbiji je
registrovano čak devet lizing kompanija. Broj lizing kompanija se do danas povećao na osamnaest. Lizing
kompanije koje su trenutno prisutne u Srbiji su: Hypo Alpe Adria Leasing doo Beograd, Raiffeisen Leasing
doo Beograd, Uni Credit Leasing doo Beograd, VB Leasing doo Beograd, Intesa Leasing doo Beograd, SLeasing
doo Beograd, ProCredit Leasing doo Beograd, Porshe Leasing doo Beograd, Zastava Istrabenz
Lizing doo Beograd, EFG Leasing AD Beograd, TBI Leasing doo Beograd, NLB Leasing doo Beograd, Lipaks
Leazing doo Beograd, Sogelease Srbija doo Beograd, NBG Leasing doo Beograd, OTP Leasing doo Novi
Sad, Piraeus Leasing doo Beograd i Meridian Leasing doo Beograd. Lizing kompanije koje imaju najveće
tržišno učešće su: Hypo Alpe Adria Leasing, Raifaissen Leasing, NLB Leasing i S-Leasing.3 Ove četiri lizing
kompanije su prema poslednjim podacima imale tržišno učešće od oko dve trećine. Sve ove lizing
kompanije su članice Asocijacije lizing kompanija Srbije (ALCS). Ova asocijacija je osnovana 2004. godine
kao neprofitabilna organizacija, na inicijativu SEED-a, Programa Svetske banke za razvoj malih i srednjih
preduzeća u jugoistočnoj Evropi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese