Odlomak

Pod analizom tržišta, pa i logističkog, podrazumeva se proces kojim se bliže i preciznije
utvrđuju potrebe i zahtevi korisnika. Cilj je sagledavanje da li za određene usluge/proizvode
postoji tržište, gde se ono nalazi, koliko je i kakav je njegov karakter. Kao i kod analize bilo
kog tržišta, tako i kod logističkog tržišta se može govoriti o kvalitativnoj i
kvantitativnoj analizi. Obe analize se mogu obavljati za čitavo tržište ili za određena
područja, segmente i grupe korisnika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Statistika

Komentari