Odlomak

Prema zakonu tražnje pad cene nekog dobra povećava traženu količinu. Cenovna elastičnost tražnje meri koliko tražena količina reaguje na promene cene. Za tražnju za nekim dobrom kaže se da je elastičnost,ako tražena količina znatno reaguje na promene cene. Za tražnju se kaže da je neelastična,ako tražena količina samo neznatno reaguje na promene cene.

Raspoloživost bliskih supstituta 

Dobra sa bliskim supstitutima obično imaju elastičniju tražnju,jer je potrošačima lakše da pređu sa jednog dobra na drugo. Na primer, buter i margarin lako su međusobno zamenjivi. Mali porast cene butera,pod pretpostavkom da je cena margarina nepromenjena,dovodi do velikok pada prodate količine butera. Nasuprot tome, pošto su jaja dobra bez bliskog supstituta,tražnja za jajima je manje elastična nego tražnja za buterom.

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese