Odlomak

Još od nastanka metodike kao naučne discipline postoje različita stanovišta o predmetu metodike kao i njenoj poziciji u odnosu na druge nauke. Razmatraju se brojna pitanja vezana za metodiku. Veoma bitno pitanje je odnos metodike sa pedagogijom pa se često postavlja pitanje: Da li je metodika aplikacija pedagogije na nastavne predmete ili je ona samostalna naučna disciplina koja ima svoj predmet interesovanja. U enciklopedijskom rečniku pedagogije metodika je „jedna od pedagoških nauka koja proučava zakonitosti nastave pojedinog nastavnog predmeta“.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Obrazovanje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari