Odlomak

Strateški menadžment je nova naučna disciplina, koja se javlja kao potreba uslijed povećanja turbulentnosti i kompleksnosti sredine. Pod njime se podrazumijeva kontinualan proces stalnog prilagođavanja preduzeća promjenljivoj okolini, u kome okolina vrši permanentan uticaj na preduzeće, a samo preduzeće, takođe, vrši određen uticaj na okolinu u kojoj egzistira i kojoj se prilagođava.

Strateški marketing je moderan pristup upravljanju marketingom, pod kojim se podrazumijeva kontinuirani proces prilagođavanja preduzeća promjenljivoj okolini, u kome okolina vrši permanentan uticaj na preduzeće, ali i preduzeće vrši određeni uticaj na okolinu u kojoj egzistira i kojoj se prilagođava.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari