Odlomak

Sama delatnost marketinga koji se primenjuje na usluge specifična je zbog svojih osobina. Posmatranje usluga u kontekstu marketinga i ukupne ekonomske aktivnosti je neodvojivo od samog potrošača, odnosno korisnika određene usluge.

Proizvod predstavlja način na koji preduzeće usklađuje svoje mogućnosti sa potrebama i zahtevima kupaca. Proizvod je sve ono ponuđeno na tržištu što može da zadovolji potrebe i želje kupaca. Ova definicija ne ukazuje toliko na specifičnu prirodu usluga, pa najjednostavnije rečeno možemo reći da usluge predstavljaju dela, procese i performanse. Usluga uključuje sve ekonomske aktivnosti čiji je rezultat neopipljiva forma koja se uglavnom troši na mestu gde se i proizvodi i pruža korist za osobu koja te usluge kupuje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari