Odlomak

Problematika sporta i sportske prakse je dugo vremena bila zanemarivana u naučnim krugovima. Nisu bili jasno određeni kriterijumi prilikom definisanja sporta – tako da je veliki broj kriterijuma činio polaznu osnovu definisanja ovog pojma.

Sport je određivan kao šala, vrsta igre, zabave, kultura intenzivnog mišićnog napora, kao vid vaspitne ili takmičarske delatnosti, itd.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari