Odlomak

UVOD

Poznavanje svojstava elementarnih funkcija omogućava nam lakše svladavanje gradiva matematičke analize i rešavanje mnogih zadataka tehničke prirode.

Osnovne elementarne funkcije su:

1. polinomi,
2. racionalne funkcije,
3. eksponencijalne funkcije,
4. logaritamske funkcije,
5. opšta potencija,
6. trigonometrijske funkcije,
7. ciklometrijske funkcije.

Elementarne funkcije su funkcije koje se mogu dobiti iz osnovnih elementarnih funkcija pomoću konačnog broja aritmetičkih operacija (+, -, ⋅, : ) i konačnog broja kompozicija elementarnih funkcija.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese