Odlomak

Matematika – Zadaci za ispit

  1.  Odredite površinu paralelograma razapetog vektorima
  2.  Odredite domenu, intervale rasta i pada, te lokalne ekstreme funkcije
  3.  Skicirajte i izračunajte površinu omeñenu krivuljama:

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari