Odlomak

Međunarodno poslovanje podrazumeva sve biznis transakcije u koje su uključene dvije ili više zemalja. Ove biznis transakcije mogu biti privatne ili vladine. U slučaju privatnih firmi, transakcija je motivisana profitom, dok transakcije vlada zemalja često ne fokusiraju profit kao osnovni motiv pri obavljanju međunarodnog biznisa. Dakle, međunarodni biznis, odnosno međunarodno poslovanje obuhvata redovnu razmenu robe i usluga sa državama u inostranstvu.
Međutim, međunarodno poslovanje ne predstavlja samo promet materijalnih dobara i neproizvodnih usluga, već u određenim slučajevima predstavlja instrument ostvarivanja političko – ekonomskih interesa pojedinih država. U tom domenu, mnogobrojne zemlje zaključuju ugovore sa drugim radi transfera određenih intelektualnih prava i ugrađivanja u svoj sistem.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 21 stranica
  • Obligaciono pravo prof. Milorad Živanović
  • Školska godina: prof. Milorad Živanović
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Univerzitet za poslovne studije u Banja Luci  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari