Odlomak

1. Pojam međunarodnog javnog prava – relevantne karakteristike

Uobičajeno je da se ovo pravo naziva međunarodno javno pravo ili samo međunarodno pravo.
Suštinski i sadržinski, međunarodno javno pravo reguliše odnose između suverenih država. Sa razvojem međunarodnih odnosa širi se i obim i broj subjekata čije se aktivnosti, odnosno prava i obaveze regulišu ovim pravom, kao što su:
• Međunarodne organizacije,
• Čovjek-pojedinac,
• Multinacionalne kompanije i drugi entiteti za koje se smatra da posjeduju međunarodni subjektivitet.
Međunarodno pravo je instrument artikulisanja i usklađivanja interesa subjekta sa interesima međunarodne zajednice u raznim oblastima, ka o što su:
• Svjetska privreda,
• Međunarodna bezbjednost,
• Borba protiv transnacionalog kriminala,
• Zaštita životne sredine,
• Zaštita kulturnog i materijalon nasljeđa čovječanstva.
Međunarodno pravo je normativni sistem o uređenju odnosa u međunarodnoj zajednici koji je usmjeren na što uspješniji društveno ekonomski razvoj.
Kompleksnot regulisanja međunarodnih odnosa i njihov način primjene u osnovi opredjeljuje da međunarodno pravo čine međunarodno javno pravo i međunarodno privatno pravo. Kao što je navedeno, međunarodno javno pravo reguliše prava i obaveze između subjekta koji imaju međunarodni pravni legitimitet, a međunarodno privatno pravo reguliše odnose između država povodom odnosa subjekata privatnog karaktera, sa elementom inostranosti, što proizilazi iz kompleksnosti odnosa u relacijama međunarodnih zajednica, funkcionisanja tržišta, poštovanja ljudski prava i sloboda i dr.
U razvoju međunarodnog prava se prepoznaju dvije epohe:
• epoha univerzalnog,
• epoha regionalnog karaktera,

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese