Odlomak

Međunarodno privredno pravo

1. Preduzeća – subjekti MPP (pojam i kriterijumi određivanja) – Kao osnovni subjekti medjunarodnog poslovanja, preduzeća su odredjena nacionalnim propisima država, čiju državnu pripadnost poseduju. Tom prilikom, posebno se misli na statusni aspekt osnivanja i organizovanja preduzeća. Iz te činjenice, proizilazi i različitost organizacionih oblika, u okviru kojih preduzeća stupaju u odnose medjunarodnog poslovanja. Različitost ovih organizacionih oblika, opredeljena je posebnim obeležjima privredno – pravnih područja država, sa čije teritorije dolaze konkretna preduzeća. U tom smislu, može se uočiti razlika koja postoji izmedju država tzv. kontinentalnog sistema prava, u odnosu na države tzv. anglosaksonskog sistema prava. Učestalost pslovnih kontakta, uticaj pojedinih rešenja, kao i harmonizacija propisa do koje neminovno dolazi, uticali su da su ove razlike sve manje, te da se u koncepcijskom opredeljenju danas može zauzeti stanovište, shodno kome, na medjunarodnom planu, kao osnovni subjekti medjunarodnog poslovanja, postoje preduzeća, u užem značenju tog pojma i privredna društva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese