Odlomak

Uvod

Cilj seminarskog rada je objasniti šta je to Međunarodni Monetarni Fond, zbog čega on postoji, šta je dovelo do njegovog osnivanja, njegova svrha i druge bitne stvari u vezi sa njim.
Svakom cilju se treba prići sistematično i na pravi način da bi se na najbolji način shvatila tematika koja se obrađuje. Zbog toga se polazi od uvodnog izlaganja pomoću kojeg može da se stvori jasna slika onoga o čemu govori ovaj rad.
Tema rada je veoma kompleksna jer je reč o veoma moćnoj finansijskoj instituciji. Znati šta je to MMF i koje su njegove delatnosti spada u domet opšteg obrazovanja pojedinca bez obzira da li se bavi ekonomijom ili ne, utoliko zbog aktuelnosti ove teme. Postoje različita definisanja MMF-a.
Neki tvrde da je to jaka politička institucija koja se služi manipulacijama, drugi je poistovećuju sa Svetskom bankom i tako dalje. MMF nije ni jedno ni drugo. MMF je međunarodna kooperativna institucija koju čine 188 zemlje , dobrovoljno učlanjene, jer prednost vide u zajedničkom dogovaranju u okviru ove institucije, a sve u cilju postizanja što stabilnijeg međunarodnog sistema poslovanja.
Takođe, MMF je institucija koja pozajmljuje novac svojim članovima koji imaju probleme sa finansijskim obavezama, ali samo pod uslovom da preduzmu mere za eliminisanje tih poteškoća. MMF nema nikakav autoritet nad domaćom ekonomskom politikom svojih članova.
Do potrebe za organizacijom kao što je MMF došlo je posle velike ekonomske krize 30-ih godina prošlog veka. Veliki broj država, sa Velikom Britanijom na čelu, moralo je da napušta zlatno pravilo. Taj sistem je nailazio na poteškoće u vreme nastajanja monopola i koncentracije kapitala. Došlo je do opadanja životnog standarda. Neke države su težile skoro potpunom eliminisanju upotrebe novca a druge su prodavale svoju valutu ispod realne cene da bi smanjile poslovanje drugih zemalja. Odnos između novca i vrednosti roba je postao nejasan.
Ovakva praksa je poznata pod nazivom kompetitivna devalvacija. Cene dobara na svetskom tržištu su pale za 48% , a vrednost međunarodnog poslovanja za 63%. Tokom 30-tih godina dolazi do nekoliko međunarodnih
konferencija sa ciljem da se spreče monetarni problemi.
Trebalo je stvoriti sistem koji će se baviti monetarnim pitanjima i rešavanju monetarnih problema. Zahtev za takvim sistemom su zatražili Harry Dexter White iz SAD-a i John Maynard Keynes iz UK. Međunarodna zajednica je prihvatila ovaj sistem a dogovor o uspostavljanju Međunarodnog monetarnog fonda se desio u gradu Bretton Woods, New Hampshire, USA, 22-og Jula 1944 godine.
Dogovoru su prisustvovali 44 delegata raznih zemalja. MMF je počeo zvanično sa radom u Vašingtonu maja 1946 godine sa 39 članova.

1. Odgovornosti i zadatak MMF-a

Prvim članom propisane su njegove osnovne odgovornosti:
• promovisanje međunarodne ekonomske saradnje;
• olakšavanje ekspanzije i balansiranje rasta međunarodne trgovine;
• promovisanje stabilnosti razmene;
• pružanje pomoći u uspostavljanju multilateralnih sistema plaćanja i
• stavljanje sopstvenih resuresa na raspolaganje (uz odgovarajuće garancije)
• članovima koji imaju poteškoće sa platnim bilansima.

Osnovni zadaci MMF-a su:
• Razvijanje međunarodne monetarne kooperacije,
• Potpomaganje ekspanzije međunarodnog privrednog poslovanja i doprinosa povećanju nivoa zaposlenosti i realnog rasta dohotka,
• Podrška stabilnosti međunarodne razmene ,
• Pospešivanje multilateralnih odnosa u plaćanjima i slobodne trgovine i
• Pomaganje smanjenju nestabilnosti kod plaćanja .

Zadatak MMF-a nije smo rešavanje problema pojedinih zemalja već i funkcionisanje međunarodnog monetarnog sistema kao celine.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese