Odlomak

UVOD

Poslednjih pola veka smo videli porast u radu u vezi sa kvalitetom. Kako je poslovanje počelo da se globalizuje i konkurencije su naglo porasle, kompanije su počele da obraćaju veću pažnju na kvalitet proizvoda i usluga. Statistički procesi i metode kontrole kvaliteta su dobri i neophodni ali ne i dovoljni da kompanijama pruže konkurentu prednost. Kompanije su shvatile da kvalitet ne dolazi samo kroz ispunjavanje usluga, već i kroz specifikaciju proizvoda i da se kvalitet proizvoda prikazuje kroz kvalitet organizacije.
Upravo zbog razloga konkurentnosti ali i želje da se održi kvalitet proizvoda ili usluga, TQM – total quality managament, postaje popularna inicijativa među organizacijama pogotovo što može biti posebno definisana za određenu organizaciju.
Za uspostavljanje kvalitetnije proizvodnje i pružanje usluga, često nisu potrebna nikakva ulaganja. Potrebna je spremnost menadžera da se uhvate u koštac sa ovim velikim i složenim problemom. Međutim, neophodno je da menadžment tretira kvalitet kao zadatak broj jedan u kompaniji, jer se kroz njega ostvaruju i osnovni ciljevi organizacije.***
Svet je svakog momenta drugačiji i za organizacije koje razmišljaju na duži rok, neophodna je spremnost za strateško repozicioniranje. Ono što se nametnulo pored ekonomije poslovanja (sniženje svih troškova a posebno troškova rada), je kvalitet kao konstatna novog biznisa pa samim tim i konkurentnost. Usmeravanje pažnje javnosti na kvalitet kao proces je izazvan poraslim kvalitetom ukupnog života, odnosno viših zahteva ali i mogućnosti da se stvore uslovi za ispunjavanje tih zahteva. Kvalitet pruzima prevlast nad ostalim zahtevima tržišta pa i svi prateći procesi polako postaju podređeni ispunjavanju tih zahteva.
Evolucija menadžerskih koncepata je vrlo brza (inspekcija, kontrola kvaliteta, statistička kontrola procesa, osiguranje kvaliteta, totalna kontrola kvaliteta, totalno upravljanje kvalitetom). Umesto veličine, važnija je brzina a umesto efikasnog modela organizacije, važniji je način na koji organizacija funkcioniše, a sve zbog okruženja koje neprestano menja vrednosti pa samim tim i značaj osnovnih obeležja organizacija.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese