Odlomak

 

Menadžment MSP, kao specifična naučna oblast menadžment i biznis, stalno se razvija u savremenoj teoriji i praksi menadžmenta, i postao je multidisciplinarna veština upravljanja ljudskim resursima, bez koje se ne može zamisliti moderno preduzeće.
Mala i srednja preduzeća (MSP), kao relevantan sektor u našoj privredi, predstavljaju jedan od ključnih stubova ekonomskog razvoja zemlje, pokretačka su snaga srpske privrede i multiplikator razvoja naše nacionalne ekonomije. Od njih se očekuje da proizvode, izvoze, smanjuju nezaposlenost, doprinose ravnomernom regionalnom razvoju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Menadžment malih i srednjih preduzeća prof. Dragan Janjušič
  • Školska godina: prof. Dragan Janjušič
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Sremski Karlovci,  Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Sremskim Karlovcima  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari