Odlomak

Pravila o menicama su se prvobitno razvijala kao običajno pravo trgovaca. Veoma raširena upotreba menica u međunarodnom prometu je još u 19. Veku dovela do prvih pokušaja međunarodne unifikacije meničnog prava. Ti pokušaji su urodili plodom tek početkom 20. Veka. Na konferenciji u Ženevi 1930. cu usvojene tri konvencije:
1. Konvencija o jednobraznom zakonu o trasiranoj i sopstvenoj menici
2. Konvencija za regulisanje izvesnih sukoba zakona o materiji meničnog prava
3. Konvencija o pitanju taksi u materiji menice
Ženevske konvencije je ratifikovao veliki broj zemalja među kojima su većina zemalja kontinentalne Evrope, bivše SSSR, Japan i Brazil. Međunarodna unifikacija meničnog prava nije u potpunosti uspela zbog odbijanja SAD da ratifikuje konvenciju, dok ju je Velika Britanija prihvatila samo u odnosu na međunarodni, ali ne i na unutrašnji promet.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese