Odlomak

Život čoveka je oduvek, u izvesnoj meri, bio ugrožen,samo što su se izvori,
priroda i domašaj opasnosti, vremenom menjali. Ranije je čovek više bio ugrožen od
raznih prirodnih pojava. Svojim mukotrpnim vekovnim radom čovek je uspeo, između
ostalog, da stvori – proizvede ogromnu energiju, proizvede brojna sredstva i uređaje i da
na taj način, pored ostalog, sebe u dobroj meri zaštiti od priprodnih pojava. Međutim,
uporedo sa time sve više je bio ugrožen od proizvoda sopstvenog uma. Jedan od
proizvoda koji ugrožava svog kreatora je i prevozno sredstvo koje se koristi u
saobraćaju. Čovek je jedino živo biće koje ugrožava sebe na ovaj način.
Napredak nauke i tehnike infiltriran je u ljudski život.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese