Odlomak

1. UVOD
1.1 Stanje na tržištu i osnovna primjena
Na tržištu ima veliki broj raspolozivih MzMM no još uvijek ima dosta kritičnih tačaka i sa kvalitetnim
dizajnom omugućena su mnoga poboljšanja u smislu funkcionalnosti i smanjenja cijene. Ciljevi našeg
projekta su da se promjieni i poboljša nekoliko aspekata trenutnog dizajna MzMM.
Osnovne podjele MzMM:
A. Mjesto upotrebe:
1. Domćinstva
2. Tržni centri i manje prodavnice za distribuciju mesa i mesnih proizvoda
3. Industrijska proizvodnja mesne hrane
B. Osnovni materijal izrade:
1. Kvalitetni nehrđajući čelik
2. Plastični materijali
C. Krajnji proizvod:
1. Proizvodi od mesa: sudžuk ,kobasice, salame
2. Mljevenje sirovog mesa
3. Priprema voća i povrča u razne svrhe

 
1.2 Naučni pristup razvoju proizvoda
Uspješne kompanije u svijetu konstantno rade na otvoren, inovativan način u cilju poboljšanja
proizvoda koje proizvode i često predstavljaju nove produkte izmjene i poboljšanja postojećih
proizvoda kako to kupci zahtjevaju. Ukupan proces konceptualnog dizajniranja, proizvodnje i prodaje
je poznat i generaliziran kao sveukupan proces razvoja proizvoda.
Glavni faktor u razvoju proizvoda je informacija koja pokazuje šta to ljudi žele, koje aspekte proizvoda
smatrati bitnim, koju cijenu su u stanju da plate, koje funkcije se mogu izostaviti da bi se smanjila
cijena itd. Ovo znanje vodi prema razvoju uspješne poslovne strategije i svaki razvoj proizvoda se u
suštini oslanja na potrebe tržišta.
Prije no proizvod može da se proizvede, neko mora doći do njega, razviti ideju koja bi se mogla dalje
razvijati. Ne može postojati samo ideja, nekoliko obećavajućih koncepata mora da se razvije i
analizira prije no se detaljni planovi za novi posao mogu ostvariti.
U današnje vrijeme javlja se potreba što bržeg plasmana određenog proizvoda na tržište. Smanjeno
vrijeme razrade u razvijanju novog proizvoda povećava njegovu konkurentnost na tržištu. Naravno sa
smanjenim vremenom razvijanja, automatski se smanjuju i cjelokupni troškovi proizvodnje. U
procesu razvijanja potrebno je odabrati optimalno rješenje, koje ne utiče na razinu kvalitete koja
mora ostati zadovoljavajuća. Upravo se iz ovih razloga javila potreba za razvojem raznovrsnih
aplikacija koje ubrzavaju određene poslove u postupku konstruiranja. Slika 1 pokazuje progres akcija
prilikom razvoja novog proizvodnog kapaciteta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese