Odlomak

Mikrobiologija se često definiše kao nauka koja proučava organizme koji su premali da bi se videli golim okom, odnosno kao nauka koja proučava mikroorganizme. Organizmi i objekti manji od jednog milimetra u prečniku ne mogu se videti golim okom, te su mikroskopi naišli na ogromnu primenu u mikrobiologiji.
Prema grupama mikroorganizama koje proučava, mikrobiologija se deli na: Š
⦁ Bakteriologiju (gr č. bakterion – štapić, palica; lógos – nauka) – proučava morfološka svojstva bakterija, njihov rast, metabolizam, i genetiku. Š
⦁ Mikologiju (gr č. mýkes – gljiva; lógos – znanost) – proučava gljive, jedno ćelijske i više ćelijske, heterotrofne i aklorotrofne organizme. Proučavaju se njihova morfološka svojstva, rast, metabolizam i genetika. Š
⦁ Virologija,(virusologiju) (lat. virus – otrov, sluz; grč. lógos – nauka) – proučava viruse, te viroide i prione, infektivne čestice manje od virusa, koji su uzročnici bolesti biljaka, životinja i ljudi. Š

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Biologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese