Odlomak

Savremena nauka potvrđuje da se čovek rađa sa seksualnim nagonom koji se tokom života ispoljava na različite načine. Najburnije ispoljavanje seksualnosti počinje sa pubertetom. Upravo u tom životnom periodu počinje i produkcija hormona koji dovode do naglog rasta i razvoja odnosno do sazrevanja organa, a promene koje na taj način nastaju postaju vidljive kod osoba oba pola.
Osim vidljivih fizičkih promena, dečaci i devojčice, u tom periodu prolaze kroz mnogo važnije promene koje se odnose na: emotivnost, način razmišljanja i poimanja sebe, sveta oko sebe i sebe u tom svetu, način poimanja svog tela i tela drugih ljudi, predstave o svojim vršnjacima i sl. Iz tog razloga seksualnost je jedan od najznačajnijih događaja u adolescenciji. (preuzeto sa www.zdravljemladih.rs)
Budući da u današnje vreme adolescenti započinju sa seksualnom aktivnošću i seksualnim životom sve ranije, sam seksualni čin kao bitan segment odrastanja, sazrevanja i individuacije ličnosti, ne stiže da to i postane već se svodi na čisto fizički akt koji može biti i uzrok budućih problema u razvoju zdrave ličnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Obrazovanje

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese