Odlomak

UVOD

Cilj seminarskog rada je da objasni šta je to Međunarodni Monetarni Fond, zbog čega on postoji, šta je dovelo do njegovog osnivanja, njegova svrha i druge bitne stvari u vezi sa nji, I odnosom istog sa BiH.
Svakom cilju se treba prići sistematično i na pravi način da bi se na najbolji način shvatila tematika koja se obrađuje. Zbog toga se polazi od uvodnog izlaganja pomoću kojeg može da se stvori jasna slika onoga o cemu govori ovaj rad. Tema rada je veoma kompleksna jer je riječ o veoma moćnoj finansijskoj instituciji.
Znati šta je to MMF i koje su njegove djelatnosti spada u domet opšteg obrazovanja pojedinca bez obzira da li se bavi ekonomijom ili ne, utoliko zbog aktuelnosti ove teme.
Rad se sastoji od nekoliko cjelina: u uvodnom dijelu je izloženo nešto više o istoriji, cilju i zadacima MMF-a, a kasnije i o njegovom djelovanju u svijetu. Takođe, ovaj rad će obuhvatiti i nešto o odnosima MMF-a i Bosne i Hercegovine. U zaključnom razmatranju su objedinjeni najvažniji podaci koje obuhvata cjelokupan rad.

 

 

 

 

 

DEFINICIJA MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA

Postoje različita definisanja MMF-a. Neki tvrde da je to jaka politička institucija koja se služi manipulacijama, drugi je poistovećuju sa Svetskom bankom i tako dalje. MMF nije ni jedno ni drugo.
MMF je međunarodna kooperativna institucija koju cine 182 zemlje, dobrovoljno učlanjene, jer prednost vide u zajedničkom dogovaranju u okviru ove institucije, a sve u cilju postizanja što stabilnijeg međunarodnog sistema poslovanja.
MMF je međunarodna organizacija zadužena za nadzor globalnog finansijskog sistema nadziranjem kamatnih stopa i bilansa plaćanja, kao i za pružanje tehničke i finansijske pomoći.[1]
Takođe, MMF je institucija koja pozajmljuje novac svojim članovima koji imaju probleme sa finansijskim obavezama, ali samo pod uslovom da preduzmu mjere za eliminisanje tih poteškoća. MMF nema nikakav autoritet nad domaćom ekonomskom politikom svojih članova.
Do potrebe za organizacijom kao što je MMF došlo je poslije velike ekonomske krize 30-ih godina ovog veka. Veliki broj država sa Velikom Britanijom na čelu moralo je da napušta zlatno pravilo. Taj sistem je nailazio na poteškoće u vrijeme nastajanja monopola i koncentracije kapitala. Došlo je do opadanja životnog standarda. Neke države su težile skoro potpunom eliminisanju upotrebe novca a druge su prodavale svoju valutu ispod realne cijene da bi smanjile poslovanje drugih zemalja. Odnos između novca i vrijednosti roba je postao nejasan. Ovakva praksa je poznata pod nazivom kompetitivna devalvacija.
Cijene dobara na svjetskom tržištu su pale za 48%, a vrijednost međunarodnog poslovanja za 63%. Tokom 30-tih godina dolazi do nekoliko međunarodnih konferencija sa ciljem da se sprijece monetarni problemi. Trebalo je stvoriti sistem koji će se baviti monetarnim pitanjima i rješavanju monetarnih problema. Zahtjev za takvim sistemom su zatražili Harry Dexter White iz SAD-a i John Maynard Keynes iz UK. Međunarodna zajednica je prihvatila ovaj sistem a dogovor o uspostavljanju Međunarodnog monetarnog fonda se desio u gradu Bretton Woods, New Hampshire, USA, 22. jula 1944. godine. Dogovoru su prisustvovali 44 delegata raznih zemalja. MMF je počeo zvanično sa radom u Vašingtonu maja 1946. godine sa 39 članova.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Političke nauke

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese