Odlomak

Mobilna trgovina (mobile commerce) označava proširenje oblasti elektronske trgovine sa kablovima povezanih računara na bežične računare i telekomunikacije pomoću mobilnih telefona. Ova tehnologija predstavlja osnovu za nove velike razvojne mogućnosti Interneta i na njemu zasnovanog e-poslovanja. M-trgovina pomaže poslovanju da unaprijedi svoju konkurentnu poziciju prema kupcu na osnovu svojih specifićnih atributa kao što su: prisutnost na svakom mestu i u svako vreme, pogodnost primene, interaktivnost, personalizacija, lokalizacija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese