Odlomak

Uvod u mobilno poslovanje
Mobilno poslovanje se razvija kao poseban vid elektronskog poslovanja. Osnovu za njegov razvoj čini tehnologija – povezivanje Interneta i mobilne telekomunikacione mreže. Podstrek za dalji razvoj se nalazi u značaju Interneta i Web servisa danas, sve većem broju korisnika mobilnih telefona i stalnim, rastućim potrebama ljudi.
Konvergencija mobilnih komunikacija i Interneta otvara nove kanale za različite finansijske servise. Finansijske institucije sada imaju mogućnost da ponude bankarske, brokerske, usluge osiguranja preko mobilnih telefona, personalnih digitalnih asistenata (PDA) ili pejđžera. Pri tom one povećavaju lojalnost svojih klijenata kao i produktivnost svojih zaposlenih.
Mobilno poslovanje prestavlja proces primjene mobilnih tehnologija u poslovne svrhe, za pružanje usluga, trgovine i vršenje plaćanja , u cilju što bolje poslovne efikasnosti. Efikasnost se odnosi na niže troškove poslovanja i bolju konkurentsku poziciju na tržištu. Razvitkom treće generacije mobilnih telefona omogućena je bolja propusnost raspoloživih podataka i novi spektar usluga koje su podijeljene na tri pravca:

 usluge mreže (obuhvataju usluge telefonije kroz održavanje mreže)

 dodatne usluge (vezano za mrežu, kao i SMS , MMS poruke , glasovna pošta , audio-video konferencije itd…)

 usluge vezane za učešće treće strane (proces vršenja mobilnih finansija uz učešće preduzeća i banaka)
Mobilno poslovanje (Mobile Business ) predstavlja novi oblik elektonskog poslovanja. Prednost mobilnog poslovanja je u tome što se ono može odvijati bilo gdje i bilo kada uz primjenu internet tehnologije. Zbog svojih velikih potencijala, mobilna telefonija je vrlo brzo uočena kao tehnologija koja može značajno doprinijeti popularsnosti i razvoju interneta. Iz tih razloga tehnologija mobilnog i bežičnog pristupa Internetu izaziva sve veću pažnju, kako kod stručnjaka koji su uključeni u njen razvoj , tako i kod korisnika. Iako , između ove dvije tehnologije postoje velike razlike, mnogi u njihovoj integraciji vide velike perspektive za dalji razvoj kako interneta, tako i mobilnog poslovanja. Razlike između ove dvije tehnologije je moguće premostiti samo preko odgovarajućih standarda. Takav jedan standard osmišljen je od strane WAP Foruma osnovanog 1997.godine od strane vodećih kompanija u mobilnoj tehnologiji (Ericsson, Motorola, Nokia itd.) pod nazivom WAP (Wireless Application Protocol).
Početkom 1998.godine nastala je verzija WAP 1.0 , a nešto kasnije i druge verzije. Danas je u upotrebi standard WAP 2.0 čijom primjenom je omogućeno da se putem mobilnog telefona mogu otvarati zahtjevnije internet stranice.
Okolnosti koje su doprinijele razvoju mobilnog poslovanja

 Rast prodaje mobilnih pretplatničkih uređaja
 konvergencija mobilnih telekomunikacionih mreža i Interneta
 prelazak na treću generaciju telekomunikacionih tehnologija
 pojava širokog spektra naprednih aplikacija i usluga
Rast prodaje mobilnih pretplatničkih uređaja

Broj korisnika mobilnih telefona ubrzano raste, tako da je već dostigao cifru koja prelazi preko dvije milijarde. Mobilni telefoni su u toku poslednjih 15 godina evoluirali od uređaja rezervisanih samo za odabranu manjinu do osnovne potrebe masovnog tržišta i modnog detalja. Iako telefoni dominiraju po broju, i drugi mobilni uređaji, kao što su lični digitalni asistenti (PDA), će takođe doprinijeti rastu mobilnog poslovanja.
Kao rezultat svega ovoga dobijamo tržište koje je bogato različitim mobilnim uređajima. U vezi sa tim, najveći izazov koji postavlja pred mobilno poslovanje je razvoj takvih aplikacija i usluga koje će im se lako prilagoditi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese