Odlomak

Uvod
Rezultati istraživanja među mladim naučnicima, iz Društva Informatičara Nemačke, oblast Softverskog Inžinjerstva stavljaju na treće mesto važnosti disciplina u toku školovanja na fakultetu i visokoškolskim obrazovnim institucijama.
Teorijske aspekte ove grane informatike moramo poznavati ukoliko želimo da razvijamo visokokvalitetan softver, za razliku od onih koji se upuštaju u izgradnju aplikativnih rešenja velikih dimenzija sa veoma malim predznanjem pa stoga dobijaju i nekvalitetne proizvode.
Softverski inžinjering je primena principa inžinjeringa u cilju izrade ekonomičnog, efikasnog i pouzdanog softvera. (Fritz Bauer, NATO konferencija 1968)

Softverski inžinjering možemo definisati i kao usmerenje ka ekonomičnom razvoju softvera visokog kvaliteta disciplinom koja je usmerena na praktične probleme velikih softverskih sistema, a sve to uz pomoć matematičkih, naučnih i ekonomskih principa i metoda.
Većina laika ne razume samu suštinu ovog pojma pa često dolazi do mešanja pojmova programiranja sa softverskim inžinjerstvom iako je razlika među njima ogromna.
Softver čine programi, podaci i dokumentacija po standardizaciji JUS ISO 9127/94.
Da bi mogli da analiziramo aspekte izrade softvera moramo da upoznamo mane sistema izgrađenim ovom disciplinom:

  • Softver je sklon greškama
  • Softver je sklon neočekivanom ponašanju
  • Softver je u većini slučajeva skuplji od očekivanog
  • Veliki deo softverskih rešenja prekoračuje rokove izrade
  • U modernom dobu dolazi do masovne izrade neprimenljivog softvera od strane početnika

Jedan od primera koji upućuje na gorepomenute probleme je slučaj zatvaranja aerodroma u Denveru zbog problema sa softverom za transport prtljaga.

Firma Siemens je izgubila milijardu dolara na tržištu zbog kašnjenja softvera za knjigovodstvo.

Američki vojni avion F/A-18 Hornet je izvršio rotaciju oko ose za 180 stepeni pri prelasku preko ekvatora za vreme vojne vežbe 1983. godine. Tada je utvrđeno da je avion zbog promene znaka izvršio manevar iako je softver trebao da reguliše slične situacije.

Zbog korišćenja tačke umesto zareza u linijama koda programskog jezika Fortran, veštački satelit je uništen na Veneri jer nije pronađena tačna lokacija sletanja. Šteta je iznosila više stotina miliona američkih dolara.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese