Odlomak

Da li bi oni koji se bave antropologijom trebalo samo da razumiju druge, naše pretke, susjede, pripadnike drugih kultura ili imaju pravo i da ih osuđuju jedno je od akademskih pitanja kojih se moralni relativizam tiče. Mnogo su važnije, čini se, implikacije po svakodnevni život. Svakodnevno govorimo o kršenjima ljudskih prava, diskriminaciji žena, homoseksualaca ili bilo kojih marginalnih društvenih grupa. Pitanje je da li zbog toga treba kažnjavati one koji shodno našim pogledima na svijet postupaju neetički, postupaju nemoralno ili treba razumjeti da su njihovi etički standardi prosto drugačiji i da se nemamo prava miješati, ni korigovati ih.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 22 stranica
  • Antropologija prof.Čedomir Čupić
  • Školska godina: prof.Čedomir Čupić
  • Skripte, Političke nauke
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet Političkih nauka  

Više u Političke nauke

Više u Skripte

Komentari