Odlomak

Deca predškolskog uzrasta imaju snažno izraženu potrebu da se kreću, da budu aktivna, da istražuju, da se igraju,… upravo takve aktivnosti doprinose razvoju lokomocije, manipulacije, koordinacije pokreta, odnosno razvoju krupne i razvoju fine motorike kod dece najmlađeg uzrasta. Zato ih, ni u kom slučaju, ne treba sputavati ni ograničavati, već je potrebno podsticati i usmeravati ih u igri i ostalim aktivnostima. Ograničavanje fizičke aktivnosti dece može da ima za posledicu značajno zaostajanje u razvoju, kako lokomotornog aparata tako i drugih vitalnih sistema.

Period predškolskog uzrasta predstavlja jedan od najburnijih faza u razvoju psihosomatskih osobina deteta. Činjenica je da kretanje i igra imaju ključnu ulogu u formiranju mozga tj. sinapsi (veza između neurona), tako da fizički i mentalni razvoj treba posmatrati kao neodvojivu celinu.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese