Odlomak

UVOD

Osnovne filozofske kategorije antropomotorike su: pokret, kretanje, telesna aktivnost i telesna delatnost.

Pod pokretomse podrazumeva elementarno pomeranje dela čovečjeg tela u jednom zglobu, u jednoj ravni (na primer: pregibanje u zglobu lakta). Za neke pokrete i kretanja nije potrebno učešće svesti (svesne aktivnosti), nego se oni mogu obavljati i refleksno-instinktivno.

Kretanjepredstavlja povezano pomeranje više delova tela u jednom ili više zglobova sa determinantom nekakvog cilja (hodanje, trčanje, izvođenje skoka, bacanje, vučenje, nošenje i slično). Za kretanje nije bitna lokomocija (kretanje, pokretanje tela), nego se ono može obavljati i u mestu, odnosno na istom mestu.

Aktivnostje obavljanje nekih pokreta i kretanja vezanih u celinu sa jasnom namerom izvršenja (trčanje za autobusom, vežbanje za poboljšanje snage itd). Aktivnost čoveka se izvodi iz osnovnih osobina žive materije (osetljivost, nadražljivost), aktivnost mora biti radnog karaktera.

Delatnostje karakteristika čoveka, specifičan ljudski način-odnos prema svetu. Delatnost je proces u kom se ostvaruje interakcija čoveka sa okolnim svetom. Ova interakcija ima karakter dinamičke ravnoteže u kojoj se izjednačuju potrebe pojedinca i njegove okoline. Delatnost mora imati karakter rada, tj ostvarivanje neke materijalne koristi (prvenstveno u smislu pribavljanja materijalnih dobara za život, pri čemu se misli na bavljenje sportom radi egzistencijalnih potreba. Specifičan deo delatnosti čoveka je motorička aktivnost. Za telesnu aktivnost i telesnu delatnost nužno je učešće svesti, odnsno misaono-intelektualnih procesa.

PREDMET I CILJ RADA
Cilj rada jeste predstavljanje i objašnjenje pojmova motoričkih sposobnosti, njihovih vrsta i podela, a ujedno i objašnjenje gde se one koriste i kako u specijalnim zanimanjima (vojska, policija).
ANTROPOMOTORIČKE SPOSOBNOSTI

Antropomotoričke sposobnosti mogu biti:
1. Bazične
2. Specifične
BAZIČNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

Termin bazične sposobnosti ustaljen je izraz u stručnoj i naučnoj svesti. Nekada je u upotrebi bio termin „elementarne“ i „osnovne“, međutim, nisu se dugo zadržali u upotrebi jer ne obuhvataju celokupnu motoriku.

Godine 1982. Metikoš i sar. su utvrdili 10 bazičnih motoričkih sposobnosti ili dimenzija:
1. Koordinacija
2. Realizacija ritmičkih struktura
3. Ravnoteža
4. Frekvencija pokreta
5. Brzina pokreta
6. Fleksibilnost
7. Sila
8. Eksplozivna snaga
9. Snaga
10. Izdržljivost

Sve ove dimenzije dobijene su fenomenološkim načinom i grananjem nekih sposobnosti i pokazuje da je ovakav način podesan za ispitivanje potprostora i to korišćenjem različitih vrsta obrade podataka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sport

Komentari