Odlomak

Nastavni proces je izuzetno složen skup uzajamno povezanih aktivnosti koji karakteriše transfer znanja između predavača i  učenika. Oba ova činioca  predstavljaju nezaobilazne uticajne faktore uspeha ili neuspeha nastavnog procesa. Pored kvaliteta nastavnog procesa i osposobljenosti predavača, bitan faktor predstavljaju uzrast i karakteristike  učenika (inteligencija, motivisanost, sklonost) kao i prilagođenost gradiva uzrastu  učenika (Lightbown & Spada 1993: 33).
Otuda se vrlo često postavlja sledeće pitanje: koje je najoptimalnije vreme za početak  učenja neke oblasti ili veštine; koje je optimalno vreme kada dete treba da  uči da pliva; koje je, napokon, pravo vreme za učenje stranog jezika? Najpre je potrebno analizirati najčešće navedene motive uvođenja stranog  jezika u nastavu na ranom uzrastu. Jedno od osnovnih, široko rasprostranjenih  uverenja je da mlađa deca bolje  uče strane jezike.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Obrazovanje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese