Odlomak

Prvi put upotrebljen termin (D. Lilienthal, 1960) “multinacionalna kompanija” kao “kompanija … koja pripada jednoj zemlji ali radi i živi i po pravu neke druge zemlje.”

  • Multinacionalna kompanija – nacionalna kompanija sa aktivnostima u stranoj državi.

Ekonomska definicija – preduzeće koje poseduje (u celini ili delom), kontroliše ili upravlja prihodom koji potiče iz imovine više od jedne zemlje.

  • Ulaganja u strane direktne investicije (kontrola u upravljanju)
  • Portfolio investicije – finansijsko učešće u stranom poduhvatu bez upravljačke kontrole.

Multinacionalno preduzeće (MNE) je samo ono koje preduzima stranu direktnu investiciju.

  • Preduzeće – ne ograničava predmet izučavanja na društva sa pravnim subjektivitetom i odnos matično-zavisno društvo.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 54 stranica
  • Pravo -
  • Školska godina: -
  • Prezentacija, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese