Odlomak

Arhitektura

Dva aspekta arhitekture računara:

1. Definiše kritične apstrakcije

  • Posebno na HW/SW granici
  • Skup operacija i struktura podataka nad kojima rade

2 .Organizacija koja realizuje ove apstrakcije

Arhitektura paralelnih računara = Arhitektura računara + Arhitektura komunikacije

Dva aspekta arhitekture komunikacije:

 • Komunikacione apstrakcije
 • Primitive na granicama HW/SW i korisnik/sistem

Arhitektura komunikacije

Komunikacione primitive na nivou korisnika

 • Realizuju programski model
 • “Ugovor” HW/SW

Implementacija

 • Organizacione strukture koje implementiraju primitive: HW ili OS?
 • Nivo optimizacije i integracije u PE?
 • Struktura mreže?
 • Trend: “ravan” HW/SW interfejs, naglasak na prevodioce i SW

Ciljevi:

 • Široka primenljivost, programabilnost
 • Performanse, niska cena, skalabilnost

Osnovne projektne odluke

Zahtevi programskog modela

 • Imenovanje: Kako se referenciraju logički deljeni podaci i procesi?
 • Operacije: Šta se može raditi sa ovim podacima?
 • Poredak: Kako su pristupi podacima uređeni i koordinisani?

Zahtevi performansi

 • Replikacija: kako se stvaraju kopije podataka radi bržeg pristupa?
 • Cena komunikacije: latencija, propusni opseg, “overhead”, zauzetost

Reperkusije na pojedinom nivou apstrakcije

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari