Odlomak

 

Riječ ekonomija, kombinirajući etimološki i semantički pristup i pristupe iz socijalne i religijske povijesti, najtemeljitije je objasnio Kurt Singer (1958). Riječ “ekonomija” grčkog je porijekla. Nastala je kombinacijom riječi oikos, što znači kuća, odnosno imanje i nomos što znači upravljati. Postoji opća saglasnost da se pojam ekonomija prvi put pojavio u Ksenofontovom djelu Oikonomikos (O gospodarstvu). Pojam oikonomia javlja se i u djelima još jednog velikog Sokratova učenika Platona. Pod ekonomijom Ksenofon je podrazumjevao pravila upravljanja gazdinstvom dok je Aristotel ekonomiju identifikovao sa veštinom pribavljanja dobara potrebnih za život i korisnih za kuću i državu.
Ekonomija kao nauka postoji i razvija se tek nešto više od dva stoljeća. U svom razvojnom periodu ekonomska teorija kontinuirano se bavila istraživanjem razvojnih procesa. Najčešće se njen razvoj vezuje za kraj 18. i početak 19. stoljeća, dakle za vrijeme, što nije bez značaja, burnog razvoja jednog, tada novog, oblika društva koji nas još uvijek okružuje – kapitalizma.Kapitalizam i danas predstavlja najmoderniji vid uređenja odnosa između ljudi u vezi sa njihovim ekonomskim aktivnostima, ovaj oblik uređenja društva doveo je do izuzetno brzog razvoja velikih dijelova svijeta naročito od 18. stoljeća pa sve do danas.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari