Odlomak

Porodica i škola imaju zajednički cilj – da podržavaju i podstiču razvoj deteta. Partnerstvo roditelja i škole i uključivanje roditelja u različite aspekte školskog života predstavljaju važnu komponentu obrazovno-vaspitnog procesa.
Saradnja porodice i škole počinje polaskom deteta u školu i traje sve dok dete pohađa školu. Taj period u razvoju deteta ima izuzetan značaj za intelektualni, socijalni, moralni, emocionalni i fizički razvoj pojedinca. Usklađena i kvalitetna saradnja porodice i škole predstavlja značajan izvor podrške za decu i mlade.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari