Odlomak

UVOD

Pod nekonvencionalnim postupcima obrade podrazumevaju se metode obrade i oblikovanja materijala koje se primenjuju u slucajevima kada nije renrabilna primena klasicnih postupaka obrade (rezanje i deformisanje) ili kada se obrada klasicnim metodama uopste ne moze izvesti.
Nekonvencionalni postupci obrade se primenjuju kod obrade teskoobradivih materijala (visokolegirani celici i specijalne legure u vazduhoplovstvu, raketnoj i nuklearnoj tehnici, poluprovodnici u elektronskoj industriji), pri izradi slozenih alata ( alati za izradu delova od lima, alati za kovanje, livenje pod pritiskom i sl.).
Kod nekonvencionalnih postupaka obrade efekat odvajanja materijala se postize dovodjenjem odredjenog vida energije ( elektricne, toplotne, mehanicke, svetlosne i dr.) direktno u zonu obrade. Vecina ovih postupaka se zasniva na koriscenju elektricne energije. Pri tome se elektricna energija dovodi neposredno u zonu obrade ( postupci elektroerozivne i elektrohemijske obrade kao i drugi slicni postupci) ili se elektricna energija prethodno pretvara u neki drugi vid energije (toplotnu, svetlosnu, mehanicku) kao sto je slucaj kod obrade svetlosnim zracima (obrada laserom), obrade elektronskim zracima i ultrazvucne obrade. Osim toga, nekonvecionalne postupke obrade moguce je podeliti prema nacinu dejstva elektricne struje ( toplotno, hemijsko, mehanicko,kombinovano). Na principu toplotnog dejstva elektricne struje se zasniva na: elektroerozivna obrada, obrada laserom, obrada elektronskim zracima. Na principu hemijskog dejstva baziraju se na elektrohemijska obrada, elektrohemijska ciscenja i nagrizanja,elektoabrazivna obrada i anodomehanicka obrada. Mehanicko dejstvo koristi se kod ultrazvucne obrade.

 

 

1.NEKONVENCIONALNI POSTUPCI OBRADE
Obrada novih materijala klasičnim postupcima obrade je veoma otežana, često i nemoguća. Zbog toga se, paralelno sa razvojem novih materijala, razvijaju, usavršavaju i uvode novi progresivni postupci obrade, veće produktivnosti i ekonomičnosti prerade metala. Novi, nekonvencionalni postupci obrade (NPO), su postupci kod kojih se uklanjanje viška materijala, izmena oblika, dimenzija i strukture materijala ostvaruje korišćenjem električne, hemijske, svetlosne, magnetne, nuklearne i drugih vidova energije dovedenih neposredno u proces – zonu rezanja.
Klasifikacija nekonvencionalnih postupaka obrade je moguća prema: vrsti energije i radnog (prenosnog medijuma), osnovnim mehanizmima uklanjanja viška materijala, tipu izvora energije i slično.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari