Odlomak

Definisanje neuropsihologije

Empirijska nauka koja se bavi odnosom između mozga i ponašanja.

“Zadatak neuropsihologije je proučavanje moždanih osnova psihičke delatnosti čoveka, a uz primenu najnovijih psiholoških metoda za topičku dijagnostiku lokalnih povreda mozga”
R. Lurija, Osnovi neuropsihologije, 1975.

Istorijat neuropsihologije

Marc Dax (Mark Daks) – 1836: svi slučajevi afazija vezani za oštećenje leve polovine mozga
Paul Broca (Pol Broka)- 1861: “Centar za govor”
Do 1905 g. – dominacija “lokalizacionista”
Od 1905 do 1940- dominacija “holističara”
Sredina XX veka – razvoj neuropsihološke teorije
Aleksandar Romanović Lurija:
Funkcionalni blokovi mozga
hijerarhijska organizacija moždanog sistema (primarne sekundarne i tercijerne oblasti);

Teorija funkcionalnih sistema (Lurija)

Psihičke funkcije – složeni funkcionalni sistemi, loklaizovane u široko rapsoređenim i brojnim anatomskim strukturama mozga.
Anatomsku osnovu psihičkih funkcija čine tri hijererhijski organizovana funkcinalna bloka.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 28 stranica
  • Neuropsihologija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Medicina
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Medicinski fakultet  

Više u Skripte

Komentari