Odlomak

1. Uvod

Tema ovog eseja je „Nezaposlenost i recesija“. Ekonomsko stanje u zemlji direktno utiče na nivo zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti. Razumljivo, ekonomsko stanje određuje odnose na tržištu rada i način njegovog funkcionisanja. Obzirom da je riječ o tržištu specifičnog faktora proizvodnje, klasične metode ekonomske politike za regulisanje odnosa na tržištu (preko ponude i tražnje) ne mogu se dosljedno primijeniti. Upravo zbog toga tržište rada zahtijeva poseban tretman prilikom postavljanja strategija, vođenja makroekonomske i sektorske politike, kao i posebnu strategiju i politiku rješavanja problema vezanih za njegovo funkcionisanje.
Nezaposlenost je stanje u kojemu se dio radno sposobnih članova društva ne može zaposliti primjereno svojim sposobnostima i kvalifikacijama, uz uobičajenu plaću. U nezaposlene se ubrajaju i svi članovi društva koji su djelomično zaposleni, ali njihova radna snaga nije u punoj mjeri iskorištena, ne rade puno radno vrijeme i nemaju primanja dostatna za normalno uzdržavanje.
Nezaposlenost naglo se povećava u doba kriza, recesija, velikih tehnoloških revolucioniranja, elementarnih nepogoda, ratnih razaranja itd.
1.1.Temaeseja, nasloveseja i obrazloženjeteme

Nezaposlenost jeste makroekonomska pojava i kao takva nalazi se pod uticajem niza spoljnih faktora. Nema sumnje da su dugotrajne posledice recesije, raspada zemlje i ekonomske sankcije značajno doprinijele da se formira visok stepen nezaposlenosti. Međutim, pored njih postoje i mikroekonomske osnove nezaposlenosti koje bi djelovale čak i da nije bilo nepovoljnih spoljnih okolnosti. Zatvorenost društvenih preduzeća isključivanje konkurencije nezaposlenih i zaposlenih lica, na jednoj strani, i nedostatak motiva za povećavanje zaposlenosti i neadekvatna reakcija društvenih preduzeća na tržišne stimulanse, na drugoj strani, predstavljaju suštinu mikroekonomskih uzroka nezaposlenosti kao opšte makroekonomske pojave u našoj privredi.
1.2. Esejsko pitanje – radna hipoteza

Problem ovog istraživanja je djelovanje recesije i nezaposlenosti na nacionalnu ekonomiju. Iz definisanog problema proizilazi i predmet istraživanja a on je nezaposlenost u BiH.
Svaka privreda mora odlučiti na koji način će se razvijati odnosno odabrati put ekonomskog rasta i razvoja kroz određene svoje faze unaprijed definisane.
U skladu sa problemom, predmetom i objektom istraživanja postavljena je radna hipoteza: “Sporo rekonstruiranje propalih poduzećasa lošim privatizacijama i promjena vlasničke strukture nakon ratnih razaranja, država kao upravljačko tijelo nije dovoljno učinila da industrijsku proizvodnju nadomjesti otvaranjem novih radnih mjesta. ”.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese