Odlomak

Postoji značajan broj klasifikacija oblika marketing komuniciranja u zavisnosti od kriterijuma koji se koriste. Najčešće korišćeni kriterijumi koji se mogu shvatiti kao osnovni su: način prenošenja promotivne poruke , izvor promotivne poruke, karakter same promotivne poruke,karakteristike primaoca promotivne poruke , mediji marketing komuniciranja , faze životnog ciklusa proizvoda ,cilja u okviru psihološkog procesa prihvatanja proizvoda , klasifikacija s obzirom na mogućnost demonstracije proizvoda i drugo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Marketing komunikacije prof. Aleksandar Grubor
  • Školska godina: prof. Aleksandar Grubor
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija, Marketing/PR
  • Srbija,  Srem. Kamenica,  UNIVERZITET EDUCONS - Fakultet poslovne ekonomije  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari