Odlomak

Pojam štete

Šteta je izvor obligacije koja nastaje između lica odgovornog, za smanjenje imovine ili onemogućavanje njenog povećanja ili nanošenje fizičkog ili psihickog bola ili straha i ostećenog.

Vanugovorna odgovornost za štetu nastaje stetnom radnjom koja stavara obligacioni odnos izmedju stetnika i ostećenog, lica izmedju kojih prije nije postojao obligacioni odnos.

Ugovorna odgovornost za štetu nastaje zbog neispunjenja ili zadocnjenja u ispunjenju postojeće ugovorne obaveze.Obaveza neknade štete nastaje ako je postojala uzročna veza izmedju štete i radnje štetnika i ako je jedno lice odgovorno za štetu.Za štetu jedno lice odgovara po principu krivice ili bez obzira na krivicu.

Vrste štete

Materijalna šteta nastaje umanjenjem imovine i sprečavanjem njenog povećanja i moze nastati kao obicna (prosta šteta) npr. Uništenjem ili oštećenjem neke stvari… i izmakla korist a to je sprečavanje očekivanog povećanja imovine.Materijalna šteta se može podjeliti i na kontkretnu štetu(može se dokazati i njena visina precizno utvrditi u vrijeme sudske odluke) i apstraktnu štetu( ne dokazuje se nego se pretpostavlja, njena visina se odredjuje unaprijed prije nego sto je šteta prouzrokovana).

Materijalna i nematerijalna šteta se , s obzirom a vrijeme i izvjesnostu nastupanju može podjeliti na postojeću ( šteta cije su posledice nastupile nakon sto je preduzeta štetna radnja) i buduća( šteta izvesno nastaje u budućnosti koja produženje ostećenja ostećenog ili nekog drugog dobra.

Nematerijalna šteta nastaje nanošenjema drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha. Ona moze nastati i u slučaju ostećenja ili uništenja stvari.Pravo na naknadu stete ostećenik ima ako uništenje ili oštećenje stvari izaziva kod njega fizičke ili psihičke bolove ili strah. Nematerijalnu štetu moze pretrpjeti samo fizičko lice, a izuzetno i pravno lice.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 41 stranica
  • Obligaciono pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Bijeljina,  UNIVERZITET SINGERIJA - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Jedan komentar na “Obligacije”

JovanaJoca says:

Odlicna skripta,hvala.

Komentari

Click to access the login or register cheese