Odlomak

Formulisati pojam obnovljivih izvora energije i obrazložiti ulogu i značaj u energetskim delatnostima?

Obnovljivi izvori energije Renewable energy aources predstavljaju energetske resurse koji se koriste za proizvodnju finalne energije, a čije se rezerve konstantno ili ciklično obnavljaju. Sam naziv obnovljiv potiče od činjenice da se energija troši u iznosu koji ne premašuje brzinu kojom se stvara u prirodi. Obnovljivi izvori energije se nalaze u prirodi i obnavljaju se u celosti ili delimično (Sunce, biomasa, voda, vetar, geotermalni izvori). Sve zemlje sveta nastoje da povećaju učešće obnovljivih izvora energije u svom energetskom bilansu, jer su procenjene rezerve neobnovljivih izvora energije (fosilnih goriva) ograničene i nedovoljne da zadovolje rastuće potrebe za energijom.
Teoretski potencijal obnovljivih izvora energije je veoma velik, ali tehnološki nivo značajno ograničava iskorišćenje tog potencijala. Razvojem tehnologija će rasti učešće obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije.

 

Izvršiti klasifikaciju obnovljivih izvora energije i finalnih oblika energije koji se dobijaju iz njih?

Tri osnovna primarna izvora obnovljivih izvora energije su:

  1. 1. Termonuklearne reakcije na Suncu (sunčeva energija, energija biološkog porekla, energija vetra itd.)
  2. 2. Raspadanje izotopa u dubini Zemlje (geotermalna energija i sl.)
  3. 3. Gravitaciono delovanje planeta (energija morskih mena i sl.)

Od sunčeve energije potiče većina drugih izvora na primer, energija fosilnih goriva, vodenih tokova, vetra itd. Toplotna energija koja zračenjem dolazi na Zemlju sa Sunca je najveći izvor energije. Potencijal energije iz dubine Zemlje je znatno manji od dozračene energije Sunca, dok je najmanji potencijal delovanja planete.
Obnovljivi izvori energije mogu da se podele u nekoliko osnovnih grupa. Jedna podela je na:

  • Solarnu (sunčevu) energiju
  • Energija vetra
  • Energija vodenih tokova
  • Energija vodonika
  • Energija biomase
  • Energija iz okoline.

Iz ovih primarnih izvora energije se dobija električna, toplotna i hemijska energija.

 

Obrazložiti ekonomske i socijalne razloge povećanog interesa za primenu obnovljivih izvora energije?

Porast prodaje obnovljivih izvora energije nije uzrokovan samo povećanom svešću o potrebi očuvanje životne sredine, nego i smanjenju troškova za energiju koje ove tehnologije obomućuju. S vremenom su ovi izvori postali konkurentni konvencionalnim odnosno fosilnim gorivima. Cena konvencionalnih goriva su u stalnom porastu, bez obzira na povremene padove, i to je jedan od motiva za korišćenje obnovljivih izvora energije. Pojedine zemlje svojom politikom podešavaju cene fosilnih goriva tako da podstaknu primenu obnovljivih izvora energije. Smanjivanjem postojećih rezervi fosilnih goriva njihova cena raste. OIE povećavaju energetsku održivost sistema, poboljšava se sigurnost u dostavi energije, i smanjuje zavisnost pojedinih zemalja uvoza energetskih sirovina (fosilnih goriva) i elekrtične energije.
U socijalnom smislu obnovljivi izvori energije zahtevaju više zaposlenih po jedinici proizvedene energije u odnosu na konvencionalne energetske tehnologije. Konvencionalne energetske tehnologije zahtevaju velike investicije i stalna ulaganja na pronalaženju novih izvora. Razvija se svest kod ljudi o zaštiti čovekove okoline i smanjenju emisije CO2 u atmosferu, što je politike Evropske unije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese