Odlomak

UVOD
Jedno od veoma značajnijih pitanja koja se nameću svakoj osobi koja namjerava realizirati poslovni pothvat predstavlja odabir pravnog oblika organizacije u kojem će realizirati svoju poslovnu prigod i, putem poduzetničkog procesa, transformirati poslovnu ideju u realnost
očekivanog poslovnog uspjeha realiziranog putem nekog od oblika različitih subjekata malog poduzetništva. Subjekti malog poduzetništva su fizičke i pravne osobe koje trajno i samostalno obavljaju dopuštene poduzetničke djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu i koji su u poslovanju neovisni. Subjekti malog poduzetništva u Bosni I Hercegovini pojavljuju se u različitim pravnim oblicima, kao što su: obrt, trgovačko društvo, zadruga i ostali oblici organiziranja privatne poduzetničke aktivnosti (slobodna zanimanja)

Obrtništvo i slobodna zanimanja predstavljaju najbrojnije oblike organiziranog djelovanja u poduzetništvu u nas. Mnogi pojedinci upravo svoj ulazak u poduzetništvo započinju s obrtništvom, a neki i nastavljaju s njim, iako su možda u međuvremenu osnovali i trgovačko društvo. Obrtništvo je u bosanskoj tradiciji bilo izvorište iz kojeg su nastajala i nastaju značajna poduzeća, izvozni proizvodi, vrsni poduzetnici koji u znanjima, tehnici, tehnologiji i organizaciji poslovanja donose najbolja rješenja.
1 VRSTE OBRTNIČKIH PREDUZEĆA

Obrt (obrtništvo) je širok pojam.
Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopustenih djelatnosti u skladu sa Zakonom od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti,koja se ostvaruje proizvodnjom,prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Obrt može obavljati i trgovačko društvo ako to ne čini na industrijski način.
U obrtu je dopuštena svaka poduzetnička djelatnost koja nije Zakonom zabranjena.
Obrt može biti i sezonski. U tom slučaju može se obavljati najduže 6 mjeseci u jednoj kalendarskoj godini, a dozvoljene djelatnosti utvrđuje Ministarpoduzetništva, rada i poduzetništva uz prethodno pribavljeno mišljenje Bosne I Hercegovine i uz suglasnost nadležog ministra ovisno o djelatnosti obrta.
Opći uvjeti za osnivanje :
1. Fizička osoba može obavljati obrt ako ispunjava sljedeće uvjete:
• da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano zakonom,
• da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti doktamjeratraje.
Posebniuvjeti:
• da ima stručnu osposobljenost ili položen majstorski ispit ako otvara vezani ili povlašteni obrt.
2. Fizička osoba koja ispunjava sve uvjete osim uvjeta stručne osposobljenosti ili položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu koja ispunjava tražene uvjete. Vezane obrte mogu obavljati i osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem, što je propisano pravilnikom.
3. Da bi mogli započeti obavljanje djelatnosti neki obrti kao npr. ugostitelji, trgovci, prijevoznici, dimnjačari i drugi za koje je to posebnim propisima propisano, trebaju prije početka obavljanja obrta pribaviti minimalne tehničke uvjete (u daljnjem tekstu MTU) za prostor odnosno koncesiju za obavljanje djelatnosti ili odobrenje za rad. Također, po novom Zakonu o gradnji potrebno je priložiti i uporabnu dozvolu za izgrađenu građevinu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese